REGATY


Z A P OWI E D Ź:

REGAT KAJAKOWYCH XXI MEMORIAŁU im. MARIANA MATŁOKI

oraz XXXIX MEMORIAŁU im. Kazimierza Góreckiego

WAŁCZ dnia 21.05.2022 r.

Regaty poświęcone są pamięci olimpijczyka z Londynu (1948), trenera, wielkiego miłośnika i propagatora kajakarstwa w Wałczu Mariana Matłoki, oraz przedwcześnie zmarłego, wielce utalentowanego olimpijczyka z Montrealu (1976), medalisty mistrzostw świata Kazimierza Góreckiego. Celem regat jest popularyzacja sportu kajakowego w mieście Wałcz i województwie zachodniopomorskim

ORGANIZATORZY:

 • Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” Wałcz
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu
 • Klub Olimpijczyka w Wałczu

PARTNERZY:

 • MOSiR Wałcz
 • Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
 • Muzeum Ziemi Wałeckiej

PATRONAT:

 • Starostwo Powiatowe w Wałczu
 • Urząd Miasta Wałcz
 • Zachodniopomorska Rada Olimpijska

MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty odbędą się w dniu 21.05.2022 r. na torze regatowym przy MOSiR Wałcz ul. Chłodna 12

PROGRAM REGAT

godz. 9.30 – odprawa sędziowska – sala konferencyjna MOSiR Wałcz

godz.10.30 – uroczyste otwarcie regat – plac przed hangarami

godz. 11.00 – wyścigi kajakowe- tor regatowy MOSiR w Wałczu

godz. 16.00 – zakończenie regat

KONKURENCJE:

 1. ROCZNIK 2012 I MŁODSI (K) i (M)
  • Kajak polo 200 m
  • K-2 200 m
 2. ROCZNIK 2011 (K) i (M)
  • K-1 200 m
  • K-2 200 m
  • K-1 1000 m
 3. DZIECI ROCZNIK 2010 (K) i (M)
  • K- 1 200 m, ,
  • K-1 1000 m
  • K-2 200 m,
  • C-1 200 m,
  • C- 1 1000m,
 • MŁODZICY ROCZNIK 2009 (K) i (M)
  • K- 1 200 m,
  • K-1 1000 m,
  • K-2 200 m,
  • C-1 200 m,
  • C- 1 1000m,
 • MŁODZICY ROCZNIK 2008 (K) i (M)
  • K-1 200 m,
  • K-1 1000 m,
  • K-2 200 m,
  • C-1 200m,
  • C- 1 1000m,
 • JUNIORZY MŁODSI (K) i (M)
  • K-1 500 m,
  • K-1 200 m,
  • K-2 200 m,
  • C-1 500 m,
  • C-1 200 m,
 • JUNIORZY (K) i (M)
  • K-1 500 m,
  • K-1 200 m,
  • K-2 200 m,
  • C-1 500 m,
  • C- 200 m,
 • MASTERS (M)
  • K-1 200 m
  • K-2 200 m MIX
 • PARAKAJAKRSTWO
  • KT-2 – 200 m
 • MIX
  • K-2 200 m Rocznik 2010 i młodsze
  • K-2 200 m Rocznik 2008/9
  • K-2 200 m Juniorzy Młodsi
  • K-2 200 m Juniorzy
  • K-2 Masters 200 m
  • KT-2 200 m

Każdy klub ma prawo zgłosić dowolną ilość osad do każdej konkurencji.

UCZESTNICTWO

W zawodach prawo do startu mają zawodnicy (zawodniczki) zgłoszeni przez klub, którzy

posiadają książeczki zawodnicze, aktualne badania lekarskie oraz karty pływackie lub wpis

potwierdzony podpisem i pieczątką imienną.

W zawodach biorą udział zawodnicy i zawodniczki z klubu w Neustrelitz (Niemcy).

Zawodnicy(zawodniczki) startują w zawodach na własną odpowiedzialność;

BIEG MEMORIAŁOWY Memoriału im. Mariana Matłoki  – konkurencja z największą ilością osad w kategorii młodzicy lub dzieci.

BIEG MEMORIAŁOWY Memoriału im. Kazimierza Góreckiego – konkurencja z największą ilością osad w kategorii juniorzy mł. lub juniorzy.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do regat należy przesłać do dnia 16.05.2022 r. do godziny 23:59 na adres e-mail: victoria@victoria.walcz.pl

Zgłoszenia winny zawierać listę zbiorczą zawodników oraz zgłoszenia zawodników w poszczególnych konkurencjach wg. numeracji podanej w zapowiedzi.

Organizator przewiduje rozegranie biegu “Masters” K-1 i K-2 MIX 200 m  oraz wyścig w kajakach turystycznych – zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie regat do godz. 11:00.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

– rezerwację noclegów oraz wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie,

– rezerwacji noclegów i wyżywienia można dokonywać pod nw. adresami:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 78-600 Wałcz, ul. Chłodna 12,

tel. (0-67) 258 44 61 tel. (0-67) 258 40 56

Na torze regatowym będzie otwarta kawiarenka ,, Filiżanka’’, która poleca ciepłe i zimne napoje oraz małą gastronomię .

NAGRODY

 • za zajęcie I-III miejsca w biegu MEMORIAŁOWYM każdy uczestnik tych osad otrzyma PUCHARY PAMIĄTKOWE i MEDALE
 • za pierwsze trzy miejsca w punktacji klubowej – kluby otrzymują puchary;
 • za pierwsze trzy miejsca w biegach finałowych zawodnicy otrzymują medale;

PUNKTACJA

Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem PZKaj – punktowane są tylko osady

biorące udział w finałach.

LOSOWANIE

Losowanie odbędzie się w dniu 20.05.2021r. o godz. 16.00 w sekretariacie UKS Victoria Wałcz

ul. Chłodna 12, 78-600 Wałcz.

ODPRAWA

Odprawa kierowników odbędzie się w dniu 21.05.2021 R.  godz. 9.30 – MOSiR

ZAKOŃCZENIE REGAT planuje się o godz. 16:00

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Opłata startowa wynosi za każdego zgłoszonego zawodnika – 15 zł
 • Każdy uczestnik regat ma zapewniony obiad w ramach opłaty startowej
 • Opłata za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej – dwukrotna wysokość obowiązującej diety,
 • Opłata za zgłoszenie osady na odprawie – dwukrotna wysokość obowiązującej diety,
 • Opłata za brak listy zbiorczej przy zgłoszeniach – pięciokrotna wysokość obowiązującej diety,
 • Każdy klub zabezpiecza we własnym zakresie numery startowe.
 • Osada bez numeru startowego nie będzie dopuszczona do biegu.
 • Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
 • Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają kluby.
 • W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy “Regulaminu Kajakowych Biegów Klasycznych”.

Za Komitet Organizacyjny

PREZES UKS VICTORIA

Agnieszka Szeremeta