REGATY


Z A P O W I E D Ź

REGAT KAJAKOWYCH XXII MEMORIAŁU im. MARIANA MATŁOKI oraz XL MEMORIAŁU im. KAZIMIERZA GÓRECKIEGO

WAŁCZ dnia 27.05.2022 r.

Regaty poświęcone są pamięci olimpijczyka z Londynu (1948), trenera, wielkiego miłośnika i propagatora kajakarstwa w Wałczu Mariana Matłoki, oraz przedwcześnie zmarłego, wielce utalentowanego olimpijczyka z Montrealu (1976), medalisty mistrzostw świata Kazimierza Góreckiego. Celem regat jest popularyzacja sportu kajakowego w mieście Wałcz i województwie zachodniopomorskim.

ORGANIZATORZY:

 • Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” Wałcz
 • WTS Orzeł Wałcz
 • Klub Olimpijczyka w Wałczu

PARTNERZY:

 • MOSiR Wałcz
 • Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu
 • Muzeum Ziemi Wałeckiej
 • I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

PATRONAT:

 • Starostwo Powiatowe w Wałczu
 • Urząd Miasta Wałcz
 • Gmina Wałcz
 • Zachodniopomorska Rada Olimpijska

MIEJSCE I TERMIN REGAT

Regaty odbędą się w dniu 27.05.2022 r. na torze regatowym przy MOSiR Wałcz ul. Chłodna 12

PROGRAM REGAT

godz. 9.30 – odprawa sędziowska – sala konferencyjna MOSiR Wałcz

godz.10.30 – uroczyste otwarcie regat – plac przed hangarami

godz. 11.00 – wyścigi kajakowe- tor regatowy MOSiR w Wałczu

godz. 17.00 – zakończenie regat

KONKURENCJE:

 1. ROCZNIK 2013 I MŁODSI (K) i (M)
  1. Kajak polo 200 m,
  1. K-2 200 m,
 2. ROCZNIK 2012 (K) i (M)
  1. K-1 200 m,
  1. K-2 200 m,
  1. K-1 1000 m,
 3. DZIECI ROCZNIK 2011 (K) i (M)
  1. K- 1 200 m,
  1. K-1 1000 m,
  1. K-2 200 m,
  1. C-1 200 m,
  1. C- 1 1000m,
 4. MŁODZICY ROCZNIK 2010 (K) i (M)
  1. K- 1 200 m,
  1. K-1 1000 m,
  1. K-2 200 m,
  1. C-1 200 m,
  1. C- 1 1000m,
 5. MŁODZICY ROCZNIK 2009 (K) i (M)
  1. K-1 200 m,
  1. K-1 1000 m,
  1. K-2 200 m,
  1. C-1 200m,
  1. C- 1 1000m,
 6. JUNIORZY MŁODSI (K) i (M)
  1. K-1 1000 m,
  1. K-1 200 m,
  1. K-2 200 m,
  1. C-1 1000 m,
  1. C-1 200 m,
 7. JUNIORZY (K) i (M)
  1. K-1 1000 m,
  1. K-1 200 m,
  1. K-2 200 m,
  1. C-1 1000 m,
  1. C- 200 m,
 8. MASTERS (K) i (M)
  1. K-1 200 m
  1. K-1 1000 m
 9. PARAKAJAKRSTWO
  1. KT-2 – 200 m,
  1. KT-1 – 200 m
 10. MIX
  1. K-2 200 m Rocznik 2011 i młodsze
  1. K-2 200 m Młodzicy
  1. K-2 200 m Juniorzy Młodsi
  1. K-2 200 m Juniorzy
  1. K-2 Masters 200 m
  1. KT-2 200 m

Każdy klub ma prawo zgłosić dowolną ilość osad do każdej konkurencji.

UCZESTNICTWO

W zawodach prawo do startu mają zawodnicy (zawodniczki) zgłoszeni przez klub, którzy

posiadają książeczki zawodnicze, aktualne badania lekarskie oraz karty pływackie lub wpis

potwierdzony podpisem i pieczątką imienną.

W zawodach biorą udział zawodnicy i zawodniczki z klubu w Neustrelitz (Niemcy).

Zawodnicy(zawodniczki) startują w zawodach na własną odpowiedzialność;

BIEG MEMORIAŁOWY Memoriału im. Mariana Matłoki  – konkurencja z największą ilością osad w kategorii młodzicy lub dzieci.

BIEG MEMORIAŁOWY Memoriału im. Kazimierza Góreckiego – konkurencja z największą ilością osad w kategorii juniorzy mł. lub juniorzy.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia do regat należy przesłać do dnia 19.05.2023 r. do godziny 23:59 na adres e-mail: victoria@victoria.walcz.pl
 • Zgłoszenia winny zawierać listę zbiorczą zawodników oraz zgłoszenia zawodników w poszczególnych konkurencjach wg. numeracji podanej w zapowiedzi.
 • Organizator przewiduje rozegranie wyścigu na kajakach turystycznych – zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie regat do godz. 11:00.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 • rezerwację noclegów oraz wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie,
 • rezerwacji noclegów i wyżywienia można dokonywać pod nw. adresami: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 78-600 Wałcz, ul. Chłodna 12, tel. (0-67) 258 44 61 tel. (0-67) 258 40 56
 • Na torze regatowym będzie otwarta kawiarenka ,, Filiżanka’’, która poleca ciepłe i zimne napoje oraz małą gastronomię.

NAGRODY

 • otrzyma PUCHARY PAMIĄTKOWE i MEDALE

PUNKTACJA

Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem PZKaj – punktowane są tylko osady biorące udział w finałach.

LOSOWANIE

Losowanie odbędzie się w dniu 20.05.2023r. o godz. 16.00 w sekretariacie UKS Victoria Wałcz ul. Chłodna 12, 78-600 Wałcz.

ODPRAWA

Odprawa kierowników odbędzie się w dniu 27.05.2021 R.  godz. 9.30 – MOSiR

ZAKOŃCZENIE REGAT planuje się o godz. 17:00

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • za każdego zgłoszonego zawodnika – 20 zł
 • organizator.
 • Biegów Klasycznych”.

Za Komitet Organizacyjny

PREZES UKS VICTORIA

Agnieszka Szeremeta